60 / 100

Λογιστικές υπηρεσίες στην Βουλγαρία

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία, για επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική λογιστική ενημέρωση και σε στενή συνεργασία μαζί σας σχεδιάζουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας στη Βουλγαρία.
Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας καθώς και η τακτική μας για συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα νέα θέματα ή τις φορολογικές διατάξεις, μας κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς και οι πελάτες μας εμπιστεύονται τις δικές μας ικανότητες.
Αναλαμβάνουμε:
– Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
– Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
– Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
– Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
– Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
– Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
– Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια).
– Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση.
Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
– Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισις τους με τη φορολογική νομοθεσία.
– Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
– Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
– Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
– Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
– Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
– Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών.
– Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
– Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών

Ψάχνεις λογιστικό γραφείο στην Βουλγαρία;

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία, για επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική λογιστική ενημέρωση και σε στενή συνεργασία μαζί σας σχεδιάζουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας στη Βουλγαρία.