54 / 100

Εκκαθάριση εταιρειών στην Βουλγαρία.

Πως να κλείσετε την βουλγάρικη εταιρεία σας

Κλείσιμο βουλγάρικης εταιρείας

Αναλαμβάνουμε την λύση – εκκαθάριση της εταιρείας σας στη Βουλγαρία. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να σταματήσετε κάθε δραστηριότητα της, τότε πρέπει να γίνει η εκκαθάρισή της. Οι διαδικασίες μιας εκούσιας εκκαθάρισης διαφέρουν ανάλογα με το κατά πόσον η δραστηριότητα προέρχεται από μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μια δημόσια επιχείρηση ή έναν μοναδικό έμπορο. Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν ισολογισμό updated τη στιγμή που η εταιρεία σταματά διαπραγμάτευση και προετοιμάζουν έκθεση με το συνολικό υπόλοιπο. Στο τέλος κάθε έτους, οι εκκαθαριστές ετοιμάζουν σχέδιο,με μια τελική διευθέτηση των λογαριασμών και την παρούσα ετήσια οικονομική δραστηριότητα,τις εκθέσεις και ότι άλλο απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όταν μια εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Εμπορικό μητρώο. Ο Οργανισμός μητρώου εκδίδει πιστοποιητικά για να επιβεβαιώσει ότι μια επιχείρηση έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και δεν είναι πλέον στο εμπορικό μητρώο. Ο αριθμός των BULSTAT της εταιρείας πρέπει να διαγραφεί από το μητρώο. Ο νόμος ορίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να λυθεί συγκεκριμένος τύπος επιχειρήσεων. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μπορεί να λυθεί όταν λήξει η άδεια της εταιρείας, ή με απόφαση των δύο τρίτων των συμμετεχόντων. Η εταιρεία μπορεί να παύσει την καταχώρησή της, εάν οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν επιτακτικούς λόγους. Οι διαδικασίες μιας εκούσιας εκκαθάρισης διαφέρουν ανάλογα με το κατά πόσον η δραστηριότητα είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μια δημόσια επιχείρηση ή ένας μοναδικός έμπορος .

Θέλεις να κλείσεις την εταιρείας σου στην Βουλγαρία;

Αναλαμβάνουμε την λύση – εκκαθάριση της εταιρείας σας στη Βουλγαρία. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να σταματήσετε κάθε δραστηριότητα της, τότε πρέπει να γίνει η εκκαθάρισή της.