63 / 100
Βουλγαρία kappa invest com 446 ίδρυση εταιρείας

Παροχή νομικών υπηρεσιών Βουλγαρία

Το Νομικό Τμήμα της εταιρίας μας παρέχει Συμβουλευτικές Νομικές Υπηρεσίες στους πελάτες μας, κάθε φορά που προκύπτει αντίστοιχη ανάγκη.

Κάθε νομική υπόθεση είναι μοναδική και προσφέρουμε αποτελεσματικές, εξατομικευμένες λύσεις σε νομικά ζητήματα των πελατών μας με συνέπεια και υψηλό επαγγελματισμό.

μεταξύ άλλων και πιο συγκεκριμένα:

παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ζητήματα που αφορούν το Δίκαιο των Επιχειρήσεων
παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ζητήματα Εργατικής Νομοθεσίας
παρέχουμε Συμβουλευτικές και Διεκπεραιωτικές Υπηρεσίες για νομικά θέματα που άπτονται της Ακίνητης Περιουσίας
παρέχουμε Συμβουλευτικές και Διεκπεραιωτικές Υπηρεσίες για νομικά θέματα που άπτονται το Δίκαιο Αλλοδαπών
αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικών Συνελεύσεων και τη δημοσίευση αυτών όταν απαιτείται
αναλαμβάνουμε τη Μετάφραση και Επικύρωση Εγγράφων κλπ

Νομικές υπηρεσίες